Democratie0513.nl > Gebiedsscans gezondheid en leefomgeving > Uitkomsten

Uitkomsten

Per dorp en wijk wordt een grafiek gegeven van de opvallendste gegevens voor het gebied. De grafiek laat zien op welke indicatoren de wijk/het dorp afwijkt van het gemiddelde in de gemeente. Daaronder staan de beschrijving van de belangrijkste gegevens en aanvullende informatie uit interviews met professionals die werkzaam zijn in het gebied. Na de conclusies voor beleid staat een tabel. Daarin staan de basisgegevens (percentages en aantallen) waarop de grafiek, beschrijving en aanbevelingen zijn gebaseerd.

De cijfers over jeugd staan apart beschreven.

Bekijk hier de gebiedsscans:

Heerenveen

De Akkers De Greiden De Heide Centrum Midden Noord Het Meer Nijehaske Skoatterwâld

Dorpen

Aldeboarn Akkrum Bontebok De Knipe Gersloot Gersloot Polder Haskerdijken Hoornsterzwaag Jubbega Katlijk Luinjeberd Mildam Nes Nieuwebrug Nieuwehorne Nieuweschoot Oranjewoud Oudehorne Oudeschoot Terband Tjalleberd

X