Democratie0513.nl > Gebiedsscans gezondheid en leefomgeving > Gebiedsscans Gezondheid & Leefomgeving 2019

Gebiedsscans Gezondheid & Leefomgeving 2019

Gegevens per dorp en wijk

De gebiedsscans over gezondheid, welzijn en woonomgeving geven per dorp of wijk een beeld van de situatie in 2019. Het onderzoek komt niet alleen met veel cijfers, maar roept ook vragen op voor verdere verklaring, discussie en onderzoek.

De gebiedsscans geven per dorp en wijk cijfers over bijvoorbeeld het percentage gezinnen en alleenstaanden, het percentage inwoners met een lichamelijke beperking, het aantal inwoners met eenzaamheidsklachten en het aantal inwoners dat voldoet aan de norm voor gezond bewegen. Ook geven de cijfers inzicht in de mate van vergrijzing, de inkomensverdeling, de mate waarin vrijwilligerswerk wordt gedaan en de leefbaarheid.

De gegevens per dorp en wijk staan onder ‘Uitkomsten’. U kunt ook direct naar de gegevens gaan via de opties Heerenveen, dorpen en jeugd. ‘Het onderzoek’ geeft informatie over de aanpak van het onderzoek en de definities van de gebruikte indicatoren voor gezondheid en woonomgeving. ‘Analyse en conclusies’ geven de algemene conclusies.

X